خانه / تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

تبلیغات در فاطیما وب

 

رزرو          تعرفه                     مدت محل نمایش بنر  
۰۹۲۱۱۳۱۵۲۸۱

۲۵۰۰۰۰ تومان

۴۰۰۰۰۰ تومان

۱ ماه

۳ ماه

صفحه اصلی ، هدر ، کنار لوگو
۰۹۲۱۱۳۱۵۲۸۱

۱۸۰۰۰۰ تومان

۲۸۰۰۰۰ تومان

۱ ماه

۳ ماه

صفحه اصلی  ، پایین هدر
۰۹۲۱۱۳۱۵۲۸۱

۵۰۰۰۰ تومان

۹۵۰۰۰ تومان

۱ ماه

۳ ماه

صفحه اصلی ، ستون کناری
۰۹۲۱۱۳۱۵۲۸۱

۱۴۰۰۰۰ تومان

۲۳۰۰۰۰۰ تومان

۱ ماه

۳ ماه

فوتر
۰۹۲۱۱۳۱۵۲۸۱

۸۰۰۰۰۰ تومان

۱۵۰۰۰۰۰ تومان

۱ ماه

۳ ماه

در بالای متن تمام مقالات

تقریبی روزانه ۳۰۰ مقاله

error: Content is protected !!